Miljöbilar

Bilen betyder frihet och självständighet för många människor. Samtidigt måste utsläppen från transporter minska radikalt. Fler miljöbilar på vägarna är en viktig del av lösningen. Liberalerna har en bred, rättvis och effektiv politik för att skynda på den här omvandlingen.

Vår politik

  • Antalet laddstolpar ska dubbleras till 2022.
  • Tillsätt en elbilskommission som ska föreslå nödvändiga förändringar för att göra det lättare att köra elbil i Stockholm.
  • Stockholm ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030.
  • Stockholms stads egna bilar ska vara fossilfria till 2022.
  • Miljözoner bör införas där luftkvaliteten är skadlig för människors hälsa.
  • Underlätta för bilpooler och delningstjänster genom särskilda parkeringsplatser.
  • Satsa på miljövänlig biogas.
Fler elbilar

Kraven för miljöbilar ska förenklas, förtydligas men också skärpas. Bilar som drivs med fossilt bränsle ska inte klassas som miljöbilar. Miljöbilar ska på olika sätt gynnas i förhållande till fossilbilar, exempelvis i hur de beskattas. Fler elbilar och laddhybrider gör att det behövs en väl utbyggd laddinfrastruktur. Det måste vara enkelt att åka längre sträckor med elbil.

Det ska vara lätt att ladda bilen i hela Stockholm

Staden ska medverka till att förbättra infrastrukturen för elbilar genom att bygga fler laddningsstolpar i sina anläggningar och möjliggöra för privata aktörer att installera laddstolpar vid gatuparkeringen. Fram till 2022 ska antalet laddningsstolpar i staden fördubblas.

Det behövs konkreta lösningar för fler elbilar

Inrätta en elbilskommission. Den ska ha som uppgift att samordna arbetet mellan myndigheter, kommunala förvaltningar, elbolag och branschorganisationer och förslå nödvändiga förändringar för att skapa förutsättningar för övergången till en fossilfri stad.

Lättare för bilpooler och delningstjänster för bilar

Underlätta skapandet av fler bilpooler. Bilpooler ska främjas bland annat genom att de erbjuds särskilda parkeringsplatser.

Mer biodrivmedel i tanken

Satsa på miljövänlig biogas. Hushåll och fastighetsägare ska uppmuntras till att installera matavfallskvarn. Det kan ske genom hyr- eller köpsystem som gör att hushållen kan få en avfallskvarn installerad.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.