Se alla

​Skolborgarrådet: Fantastiskt besked för gymnasieskolan

Fredag 29 maj 2020

Utbildningsministern Anna Ekström har idag meddelat att gymnasieskolan ska återgå till ordinarie undervisning efter sommaren. Distansundervisningen har pågått sedan den 18 mars.

– Det här är ett fantastiskt besked gymnasieskolan. Både elever och lärare har dragit ett stort lass under den här perioden och jag vet att de kommer att bli oerhört glada över att kunna återgå till det normala med kollegor och klasskompisar i höst, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

– Alla de elever som har halkat efter under tiden med distansundervisning kommer nu dessutom få möjlighet till en riktig sommarskola, det är verkligen ett välkommet besked på alla sätt, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Tiden med distansundervisning har gett värdefulla lärdomar. Det finns exempelvis tidigare hemmasittare som kommit tillbaka till studierna.

– Nu ser jag fram emot en diskussion om hur vi ska kunna hitta modeller för distansundervisning som alternativ för den elev som tidigare haft problematisk frånvaro och som nu förbättrat närvaron markant, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L).